Villa

  • Số biệt thự – Villa xây dựng là 10
  • Diện tích điển hình: 15 x 17 (255 m2)
  • Mật độ xây dựng tối đa: 60%
  • Số tầng cao quy định là 3